Пациенти от практиката на Др. Хасара:

1669 1670 1671 1672 1651 1650 1649 1648 1647 1 2 8 7 5 6 4 3 Пациенти-преди-след-19 Пациенти-преди-след-18 Пациенти-преди-след-1 Пациенти-преди-след-2 Пациенти-преди-след-3 Пациенти-преди-след-4 Пациенти-преди-след-5 Пациенти-преди-след-8 Пациенти-преди-след-7 Пациенти-преди-след-6 Пациенти-преди-след-9 Пациенти-преди-след-10 Пациенти-преди-след-11 Пациенти-преди-след-14 Пациенти-преди-след-13 Пациенти-преди-след-12 Пациенти-преди-след-17 Пациенти-преди-след-16 Пациенти-преди-след-15 преди-след преди-след before-after03 before-after04 before-after05 before-after06 before-after07 before-after08 before-after09 before-after10 before-after11 before-after12